YLEISET EHDOT

Nämä vuokrausta koskevat yleiset ehdot ovat laadittu, jotta Kauri salissa voitaisiin järjestää mahdollisimman onnistuneita tilaisuuksia. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja sekä korvaamaan vahingot, jotka näistä säännöistä poikkeaminen aiheuttaa.
Vuokrauksesta yleisesti:
Kauri salissa järjestettävät tilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia, joiden luonteesta esim. (juhla, kokous jne) sekä henkilömäärästä sovitaan erikseen vuokranantajan kanssa.
Tilojen vuokraajan tulee olla vähintään 24 -vuotias ellei ole toisin sovittu.
Vuokrauksen kohde: Vuokrauksen kohteena on sovitun mukaisesti. Kauri salin kokous/juhlatila sekä yhteyteen kuuluvat tilat.
Vuokra-aika: Vuokra-aika sovitaan tapauskohtaisesti.
Maksu- ja peruutusehdot:
Tilan vuokra ja siivous laskutetaan tilaisuuden jälkeen maksuehdolle 14pv/netto.
Mikäli tilaisuus peruuntuu ja siihen on aikaa alle 2 viikkoa, on vuokraajalla oikeus veloittaa 1/2 vuokrahinnasta.
Ylivoimaisesta esteestä johtuvan syyn vuoksi (esim. vesivahinko, tulipalo tai ilkivalta) Kauri salilla on oikeus perua varaus ennen tilaisuuden ajankohtaa ilman korvausvelvollisuutta.
Vahingot: Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille/irtaimistolle, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä.
Sopimuksen siirto: Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa varaamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.
J
uhlatilat ja koristelu: Tilavuokraan sisältyy mahdollinen tiloihin tutustuminen sekä tilojen käyttö sovittuna aikana sovitulle henkilömäärälle. Tila vuokrataan peruskalustuksella, jota vuokralainen voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla tilaisuutensa järjestämiseksi. Vuokra-ajan päättyessä kalusteet tulee asetella takaisin perusmuotoon tai miten on sovittu. Vuokranantaja antaa tarvittaessa ohjeita ja neuvoja. Omien kalusteiden/laitteiden tuomisesta juhlatilaan on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa. Kukat, koristeet ja pöytäliinat eivät sisälly tilavuokraan.
Kokoukset: Tilavuokraan sisältyy tilojen käyttö sovittuna aikana sovitulle henkilömäärälle, kalustus sekä peruskokousvälineet (valkokangas ja videotykki).
Tiloihin tutustuminen: Tiloihin on mahdollista tulla tutustumaan erikseen sovitulla tavalla.
Tiloihin pääsy ja yleinen järjestys: Oven avaus numero lähetetään asiakkaan nimeämälle henkilölle. Vuokralainen vastaa vuokra-ajan päättyessä tilojen lukitsemisesta.
Vuokralainen vastaa vuokra- ja järjestelyaikana ja tilaisuuden jälkeen, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä Kauri salin tiloihin. Iltatilaisuuksien osalta aikarajana on klo 24 ellei ole erikseen sovittu. Mahdolliset lisätunnit klo 24-02 välillä 200 € / per alkava tunti. Klo 24 eteenpäin kaikki ulko-ovet on pidettävä suljettuina.
Kauri salilla, sen valtuuttamalla edustajalla tai viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa tai haittaa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle. Mikäli häiriökäyttäytymistä ilmenee ja paikalle joudutaan hälyttämään poliisi, vartija tai tilan omaa henkilökuntaa veloitetaan tästä 100 €. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli vuokraehtoja ei noudateta.
Ruoka ja juomat: Kauri salissa järjestettävät tilaisuudet ovat luonteeltaan yksityistilaisuuksia, joissa omat tarjoilut ovat sallittuja. Alkoholijuomien tarjoilu vastikkeetta on sallittu. Kauri salissa ei ole anniskeluoikeuksia, jolloin alkoholin myyminen tai muu vastikkeellinen luovutus on kielletty, ellei ko. toimintaan haeta viranomaisen edellyttämää anniskelulupaa. Mikäli anniskelulupaa haetaan, tulee siitä ilmoittaa etukäteen vuokranantajalle. Vuokralainen huolehtii tarvittavien viranomaislupien hankkimisesta ja vastaa seuraamuksista, jotka aiheutuvat viranomaisten vaatimusten laiminlyömisestä.
Keittiö: Vuokralaisen käytössä on juhlatilassa oleva keittiö. Vuokralainen vastaa keittiön siivouksesta ja järjestyksestä. Tiloissa olevat astiat kuuluvat vuokraukseen. Keittiön laitteiden ja pintojen tulee vuokra-ajan päättyessä olla siistit ja puhtaat. Mikäli tästä aiheutuu vuokranantajalle lisätyötä tai astioita/laitteita rikkoutuu tai katoaa, vuokralainen sitoutuu korvaamaan tästä aiheutuvan vahingon. Catering-palveluyritys vastaa käyttämänsä keittiön asianmukaisesta käytöstä ja siivoamisesta.
Siivous: Siivousta koskevista aikarajoista sovitaan tapauskohtaisesti vuokrattaessa.
Vuokralainen huolehtii vuokraamiensa tilojen ja ulko-ovien läheisyydessä olevien alueiden siivouksesta (esim. roskat, rekvisiitat, pullot/tölkit, tupakantumpit). Roskat tulee koota jätesäkkeihin ja viedä ulkona oleviin jäteastioihin. Vuokralainen huolehtii tyhjien pullojen/tölkkien kierrätyksestä viemällä ne mukanaan vuokra-ajan päättyessä ellei erikseen ole sovittu. Lisäksi tilassa käytössä olleet kalusteet tulee järjestää takaisin perusmuotoon.
Vuokra-ajan päättyessä vuokralaisen tulee viedä mukanaan kaikki tiloihin tuomansa tavarat. Tilojen tulee olla luovutettaessa takaisin lukittuna sekä sovitussa palautuskunnossa.
Paloturvallisuus ja vesivahingot: Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan piha-alueella siten, ettei siitä aiheudu haittaa. Tupakantumpit laitetaan niille varatuille astioille eikä niitä saa heittää ympäristöön.
Tuikkujen käyttö sisätiloissa valvottuna on sallittua. Ulkotulien käyttö on kielletty!
Vuokralaisen tulee noudattaa paloturvallisuuden osalta erityistä huolellisuutta.
Tilassa on palosammuttimet ja sammutuspeite. Hätäuloskäyntejä on yksi ja se on merkitty opastein.
Mahdollisen putkirikon, vuodon tai vesivahingon sattuessa tulee vuokralaisen ottaa välittömästi yhteyttä vuokranantajaan.
Muuta huomioitavaa: Vuokratuissa tiloissa ei ole sallittua naulata, liimata tai muuten vahingoittaa rakennuksen seiniä, ovia tai kalusteita. Rikkoutuneista rakenteista/kalustosta sekä Kauri salille aiheutuvasta ylimääräisestä siivoustyöstä veloitetaan erikseen. Omia kalusteita/laitteita käytettäessä on huolehdittava, etteivät ne vaurioita tilojen rakenteita (seinät, lattiat, katot).

Tilassa olevaa flyygeliä ei saa siirtää!